Acmhainní Daonna agus Forbairt Chorparáideach

Cé sinn

Déanaimid bainistiú ar sholáthar fheidhm Acmhainní Daonna Inmheánacha na Roinne, lena n-áirítear Bainistíocht Feidhmíochta agus Seirbhísí Corparáideacha.

Céard a dhéanaimid

Tá freagracht orainn as na nithe seo a leanas ó thaobh fhoireann na Roinne de:

  • Earcaíocht (i gcomhar leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí), soghluaisteacht foirne, aistrithe, iasachtaí agus ardú céime.
  • Bainistíocht Feidhmíochta
  • Oiliúint
  • Feidhmeanna trasghníomhaíochta Acmhainní Daonna – i gcomhar le PeoplePoint
  • Cothabháil foirgnimh, slándáil, sláinte agus sábháilteacht, lónadóireacht, glantóireacht agus seirbhísí fóin.

Déan teagmháil leis an Aonad seo

Oifigeach Pearsanra Luke Mulligan
Acmhainní Daonna
Príomh-Oifigeach Cúnta Mary O’Reilly
Seirbhísí Corparáideacha
Príomh-Oifigeach Cúnta Alison Keogh
fón 01-6354000