An Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar

Tá sé cinnte ag an Rialtas go gcuirfidh sé Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar ar bun sa Roinn Sláinte d’fhonn neartú a dhéanamh ar an ról atá ag an Roinn maidir le sábháilteacht othar. Tá sé beartaithe go ndéanfaidh an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar an cheannaireacht agus an treo a theastaíonn maidir le beartas sábháilteachta othar agus maidir le reachtaíocht a bhaineann le sábháilteacht othar a sholáthar don chóras cúram sláinte. Trí fhaireachas a dhéanamh ar threochtaí sábháilteachta othar, trí phróifílí sábháilteachta othar agus gearán a chur le chéile do chohóirt shonracha othar, chliniciúla agus seirbhíse, agus tríd an gcreat náisiúnta um éifeachtacht chliniciúil a sholáthar, sainaithneoidh an Oifig, bunaithe ar fhianaise, na tosaíochtaí atá ann maidir le sábháilteacht othar agus na tionscnaimh shábháilteachta othar a theastaíonn.

Chomh maith leis sin, is í an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar a fhorbróidh samhail na seirbhíse náisiúnta tathanta agus croí-chomhpháirteanna na seirbhíse sin. Déanfaidh sí maoirseacht ar thabhairt isteach na seirbhíse sin freisin. Beidh obair na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar á treorú ag Comhairle Chomhairleach Náisiúnta um Shábháilteacht Othar.

Tá dhá fholúntas ar fáil sa Roinn Sláinte don phost mar Oifigeach Beartais Sábháilteachta agus Tathanta Othar ag leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta. Iarradh léirithe spéise ó bhaill foirne i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun an dá phost sin a líonadh trí dhul ar iasacht.