Ionad Nuachta

Déanann an tAire Sláinte galar infhógartha de Heirpéas nuabheirthe

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha (Leasú), 2018, a shíniú isteach sa dlí inniu (Dé Máirt). Cuid thábhachtach de na Rialacháin sin is ea galar infhógartha a dhéanamh de víreas nuabheirthe Herpes simplex. Chuir an tAire Harris a lámh leis na Rialacháin i láthair John agus Louise Wills, atá ag

Foilseacháin Sonrithe

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme – An Ochtú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Cuirtear i láthair sa tuarascáil Sláintecare fís deich mbliana chun seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann a bhunathrú.

Is sa Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare a thugtar an creat le haghaidh clár athchóirithe ar fud an chórais ar fad. Leagtar amach inti an treo don chéad deich mbliana eile agus na gníomhartha a dhéanfar sa chéad trí bliana den phróiseas cur chun feidhme Sláintecare. Is é an aidhm atá leis an obair sin na bunchlocha a chur i bhfeidhm le haghaidh aistriú suntasach a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn.

www.gov.ie/slaintecare

Straitéis Chur i Bhfeidhm Sláintecare

 

 

Ár Comhpháirtithe