Ionad Nuachta

Fógraíonn an tAire Harris, an tAire Flanagan agus an tAire Byrne cur chuige atá faoi stiúir ag an tsláinte i leith drugaí a shealbhú le haghaidh úsáid phearsanta.

D’fhógair an Rialtas athchóirithe suntasacha ar dhrugaí a shealbhú le haghaidh úsáid phearsanta ar aon dul leis an ngealltanas uaidh cur chuige sláinte poiblí a shaothrú i leith úsáid drugaí in Éirinn. D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, Charlie Flanagan, an tAire Dlí agus Cirt, agus Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as an

Foilseacháin Sonrithe

An Tuarascáil ón Roinn Sláinte maidir le Leapacha Oscailte do Mhí an Bhealtaine 2019

Tugtar sa Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte achoimre ar an meánlíon leapacha othar cónaitheach agus an meánlíon leapacha/áiteanna lae a bhí ar fáil sa chóras ospidéal géarmhíochaine. Tá na figiúirí bunaithe ar shonraí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Foilseofar an tuarascáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne gach mí. Léigh an Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Mar chuid de fhreagairt uile-Rialtais don Bhreatimeacht, thug Simon Harris TD, an tAire Sláinte, breac-chuntas ar shraith chuimsitheach chomhordaithe ullmhúchán chun a chinntiú go mbeadh leanúnachas ann sna seirbhísí sláinte agus sa soláthar táirgí leighis i gcás Breatimeacht nach bhfuil aon bheart ag gabháil leis.

Is é atá i gceist leis an obair sin go nglacann an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte agus gníomhaireachtaí eile páirt i ndianphleanáil theagmhasach agus ullmhachta don Bhreatimeacht.

Amharc ar an bhfíseán anseo nó léigh tuilleadh anseo

 

Ár Comhpháirtithe