Ionad Nuachta

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh an laghdú a tháinig ar liostaí feithimh sa bhliain 2018 agus tugann sé tús áite do thuilleadh gníomhartha a dhéanamh sa bhliain 2019 chun feabhas a chur ar rochtain d’othair

Preaseisiúint, Dé hAoine an 11 Eanáir 2019 Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh fhoilsiú na bhfigiúirí liosta feithimh ag an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF). Léirítear sna figiúirí go raibh beagán os cionn 70,200 othar ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae ag deireadh mhí na Nollag. Cé gur

Foilseacháin Sonrithe

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an comhalta neamhghairmiúil seo a leanas a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 7 Eanáir 2019go dtí an 8 Samhain

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Cuirtear i láthair sa tuarascáil Sláintecare fís deich mbliana chun seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann a bhunathrú.

Is sa Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare a thugtar an creat le haghaidh clár athchóirithe ar fud an chórais ar fad. Leagtar amach inti an treo don chéad deich mbliana eile agus na gníomhartha a dhéanfar sa chéad trí bliana den phróiseas cur chun feidhme Sláintecare. Is é an aidhm atá leis an obair sin na bunchlocha a chur i bhfeidhm le haghaidh aistriú suntasach a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn.

www.gov.ie/slaintecare

Straitéis Chur i Bhfeidhm Sláintecare

 

 

Ár Comhpháirtithe