Ionad Nuachta

Feabhas á chur ar rochtain ar Thacaíocht Baile – Ráiteas ón Aire Daly

Tá sé mar thosaíocht ag an Rialtas feabhas a chur ar rochtain ar thacaíocht baile agus aithníonn Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, na hábhair imní agus na ceisteanna a tarraingíodh anuas le cúpla lá anuas maidir le seirbhísí tacaíochta baile. Tháinig méadú €140 milliún, beagnach, ar an

Foilseacháin Sonrithe

An Cúigiú Tuarascáil Eatramhach ó Choimisiún Imscrúdúcháin Farrelly (Nithe áirithe i dtaobh seirbhís míchumais san Oirdheisceart agus nithe gaolmhara)

An Cúigiú Tuarascáil Eatramhach ó Choimisiún Imscrúdúcháin Farrelly (Nithe áirithe i dtaobh seirbhís míchumais san Oirdheisceart agus nithe gaolmhara)

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Mar chuid de fhreagairt uile-Rialtais don Bhreatimeacht, thug Simon Harris TD, an tAire Sláinte, breac-chuntas ar shraith chuimsitheach chomhordaithe ullmhúchán chun a chinntiú go mbeadh leanúnachas ann sna seirbhísí sláinte agus sa soláthar táirgí leighis i gcás Breatimeacht nach bhfuil aon bheart ag gabháil leis.

Is é atá i gceist leis an obair sin go nglacann an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte agus gníomhaireachtaí eile páirt i ndianphleanáil theagmhasach agus ullmhachta don Bhreatimeacht.

Amharc ar an bhfíseán anseo nó léigh tuilleadh anseo

 

Ár Comhpháirtithe