Ionad Nuachta

Cuireann an Taoiseach agus an tAire Sláinte fáilte roimh sheoladh an Chiste Comhtháthaithe Sláintecare ar fiú €20m é, a úsáidfear chun samhlacha nua um chúram sláinte agus cúram sóisialta a fhorbairt

Chuir an Taoiseach Leo Varadkar TD agus Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé hAoine) roimh sheoladh an Chiste Comhtháthaithe Sláintecare ar fiú €20m é agus thug siad cuireadh do sholáthraithe cúram sláinte agus cúraim shóisialta a gcuid smaointe a chur i láthair. Taispeánfaidh na tionscadail rathúla soláthar seirbhíse go soiléir conas is

Foilseacháin Sonrithe

Plean Sceidealaithe um Rochtain ar Chúram

Leagtar amach sa phlean seo chun cúram a fheabhsú d’othair atá ag fanacht le cúram sceidealta i 2019 trí amanna ama a laghdú d’oibríochtaí agus nósanna imeachta ospidéil agus ceapacháin d’othair sheachtracha.

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Mar chuid de fhreagairt uile-Rialtais don Bhreatimeacht, thug Simon Harris TD, an tAire Sláinte, breac-chuntas ar shraith chuimsitheach chomhordaithe ullmhúchán chun a chinntiú go mbeadh leanúnachas ann sna seirbhísí sláinte agus sa soláthar táirgí leighis i gcás Breatimeacht nach bhfuil aon bheart ag gabháil leis.

Is é atá i gceist leis an obair sin go nglacann an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte agus gníomhaireachtaí eile páirt i ndianphleanáil theagmhasach agus ullmhachta don Bhreatimeacht.

Amharc ar an bhfíseán anseo nó léigh tuilleadh anseo

 

Ár Comhpháirtithe