Ionad Nuachta

Seolann an tAire Daly an dara Fóram Geallsealbhóirí ar an Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an dara Fóram Geallsealbhóirí ar an Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach a sheoladh ar maidin (Dé Céadaoin). Chinn an Roinn Sláinte an dara fóram bliantúil a thionól mar thoradh ar an rath a bhí ar an bhFóram Geallsealbhóirí an bhliain seo

Foilseacháin Sonrithe

An Tuarascáil ón mBreitheamh Onórach Meenan ar chóras malartach le haghaidh déileáil leis na héilimh a eascraíonn as CervicalCheck

An Tuarascáil ón mBreitheamh Onórach Meenan ar chóras malartach le haghaidh déileáil leis na héilimh a eascraíonn as CervicalCheck Litir chumhdaigh ón mBreitheamh Onórach Meenan chuig an Aire Harris

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Cuirtear i láthair sa tuarascáil Sláintecare fís deich mbliana chun seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann a bhunathrú.

Is sa Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare a thugtar an creat le haghaidh clár athchóirithe ar fud an chórais ar fad. Leagtar amach inti an treo don chéad deich mbliana eile agus na gníomhartha a dhéanfar sa chéad trí bliana den phróiseas cur chun feidhme Sláintecare. Is é an aidhm atá leis an obair sin na bunchlocha a chur i bhfeidhm le haghaidh aistriú suntasach a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn.

www.gov.ie/slaintecare

Straitéis Chur i Bhfeidhm Sláintecare

 

 

Ár Comhpháirtithe