Ionad Nuachta

Seolann an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte an tuarascáil maidir le ríomhsheirbhísí meabhairshláinte ó Athchóiriú Meabhairshláinte

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, an tuarascáil eMental Health: State of the Art (Ríomhsheirbhísí Meabhairshláinte: Seirbhísí den Chéad Scoth) a sheoladh inniu. Ag fáiltiú dó roimh an tuarascáil, dúirt sé, ‘Mar Aire le freagracht as meabhairshláinte, tugann imeachtaí cosúil leis an gceann seo deis dom léargas a fháil ar

Foilseacháin Sonrithe

Straitéis d’Oifig an Phríomhoifigigh Altranais 2015-2017

Leagtar amach sa Straitéis Fís, Misean agus Luachanna na hOifige. Leagtar béim inti freisin ar na Cuspóirí Straitéiseacha atá ag an Oifig go dtí deireadh na bliana 2017, is iad sin: Sain-ionchur agus saintreoir beartais a thabhairt chun tacú le tosaíochtaí an rialtais agus chun infheistíocht phoiblí sa chóras sláinte a bharrfheabhsú; An ról atá

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Is é an Tionscadal Éire 2040 an tionscnamh beartais uileghabhálach atá i bhfeidhm ag an Rialtas chun tír níos fearr a chruthú dúinn go léir, ar tír í ina léireofar an taobh is fearr dúinn agus an cineál sochaí ba mhaith linn a bheith againn.

Déanfar mórchlár infheistíochta i mbonneagar sláinte a threorú trína aithint gur féidir na torthaí sláinte is fearr a bhaint amach trínár seirbhísí sláinte a athdhíriú i dtreo cúram príomhúil agus cúram pobail, áit ar féidir formhór na riachtanas sláinte atá ag daoine a chomhlíonadh sa cheantar áitiúil, agus géarchúram agus cúram éigeandála ar ardchaighdeán á gcur ar fáil in ospidéil ghéarmhíochaine chuí. 

Cuirfear 10.9 billiún euro ar fáil chun mórthionscadail agus mórchláir infheistíochta agus tionscnaimh thábhachtacha athchóirithe san earnáil sláinte a chistiú.

Féach Toradh Straitéiseach Náisiúnta 10 den Phlean Forbartha Náisiúnta 2018 – 2027 chun lánsonraí a fháil.”

Ár Comhpháirtithe