Ionad Nuachta

Seolann an tAire Daly Scéim nua Deontais Tacaíochta Pobail agus Deonaí do Dhaoine Scothaosta

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, Scéim nua Deontais Tacaíochta Pobail agus Deonaí a sheoladh inniu (Dé Luain an 15 Iúil). Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a riarfaidh an Scéim Deontais. Cuirfear €1 mhilliún ar fáil do ghrúpaí pobail agus deonacha ionas gur féidir

Foilseacháin Sonrithe

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme An Naoú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Mar chuid de fhreagairt uile-Rialtais don Bhreatimeacht, thug Simon Harris TD, an tAire Sláinte, breac-chuntas ar shraith chuimsitheach chomhordaithe ullmhúchán chun a chinntiú go mbeadh leanúnachas ann sna seirbhísí sláinte agus sa soláthar táirgí leighis i gcás Breatimeacht nach bhfuil aon bheart ag gabháil leis.

Is é atá i gceist leis an obair sin go nglacann an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte agus gníomhaireachtaí eile páirt i ndianphleanáil theagmhasach agus ullmhachta don Bhreatimeacht.

Amharc ar an bhfíseán anseo nó léigh tuilleadh anseo

 

Ár Comhpháirtithe