Ionad Nuachta

Foilsíonn NTPF Figiúirí Liostaí Feithimh do mhí na Samhna 2018

Rinne an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) na figiúirí liostaí feithimh suas go deireadh mhí na Samhna a fhoilsiú inniu (Déardaoin). Léirítear sna figiúirí go raibh beagán faoi bhun 71,000 othar ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae ag deireadh mhí na Samhna. Ag labhairt dó faoi na figiúirí don mhí, dúirt

Foilseacháin Sonrithe

Tuarascálacha ar leitheadúlacht an uathachais in Éirinn agus athbhreithniú ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil uathachas orthu

D’fhoilsigh Simon Harris, an tAire Sláinte, dhá thuarascáil ar leitheadúlacht an uathachais in Éirinn agus athbhreithniú ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil uathachas orthu. Is é atá sa tuarascáil dar teideal “Leitheadúlacht an Neamhoird ar Speictream an Uathachais i measc Phobal na hÉireann a mheas: Athbhreithniú ar fhoinsí sonraí agus ar

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Cuirtear i láthair sa tuarascáil Sláintecare fís deich mbliana chun seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann a bhunathrú.

Is sa Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare a thugtar an creat le haghaidh clár athchóirithe ar fud an chórais ar fad. Leagtar amach inti an treo don chéad deich mbliana eile agus na gníomhartha a dhéanfar sa chéad trí bliana den phróiseas cur chun feidhme Sláintecare. Is é an aidhm atá leis an obair sin na bunchlocha a chur i bhfeidhm le haghaidh aistriú suntasach a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn.

www.gov.ie/slaintecare

Straitéis Chur i Bhfeidhm Sláintecare

 

 

Ár Comhpháirtithe