Email Disclaimer

****************  An Roinn Sláinte  *********************

Tá an t-eolas sa ríomhphost seo, agus in aon cheangláin leis,
faoi phribhléid agus faoi rún agus le haghaigh an tseolaí amháin.
D’fhéadfadh an t-eolas seo a bheith faoi phribhléid
phroifisiúnta nó dhlíthiúil. Mura tusa an seolaí a bhí beartaithe
leis an ríomhphost seo a fháil, tá cosc air, nó aon chuid de,
a úsáid, a chóipeáil, nó a scaoileadh.  Má tháinig sé chugat de
bharr dearmaid, téigh i dteagmháil leis an seoltóir agus scrios an
t-ábhar ó do ríomhaire le do thoil.

*****************************************************

*****************  Department of Health *****************

The information contained in this email and in any attachments is
confidential and is designated solely for the attention and use of
the intended recipient(s). This information may be subject to legal
and professional privilege.  If you are not an intended recipient of
this email, you must not use, disclose, copy, distribute or retain
this message or any part of it. If you have received this email in
error, please notify the sender immediately and delete all copies
of this email from your computer system(s).

*****************************************************