Preasráitis

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an 13ú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an 13ú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 22 Feabhra 2018. Rinneadh plé le linn an chruinnithe ar na socruithe rialachais atá i bhfeidhm ar leibhéal oibriochtúil laistigh d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le haghaidh díriú ar chásanna CPE. Cuireadh na figiúirí is

Cuid bhuan den saol as seo amach is ea paicéid phléineáilte toitíní

Tá an tAire Catherine Byrne tar éis fáilte a chur roimh an nuacht go bhfuil táirgí tobac a bhfuil an pacáistiú caighdeánaithe nua orthu ar fáil i roinnt asraonta miondíola in Éirinn anois. Ó mhí Mheán Fómhair 2018 i leith, beidh sé riachtanach, de réir an Achta Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2015, gach paicéad

Tagann an tAire Sláinte le chéile le geallsealbhóirí chun an tuarascáil Córas Tráma d’Éirinn a sheoladh go foirmiúil agus chun a dheimhniú gur cuireadh infheistíocht chaipitil don chóras tráma ar áireamh sa Tionscadal Éire 2040

Tháinig Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le chéile le hothair, le cliniceoirí agus le gairmithe eile cúram sláinte ag Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn inniu chun Córas Tráma d’Éirinn, tuarascáil ón nGrúpa Stiúrtha um Thráma, a sheoladh go foirmiúil. Dúirt an tAire Harris, “Is é aidhm na tuarascála seo minicíocht agus ualach an

Baineann an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais dea-thorthaí othar agus timpeallacht oibre níos fearr amach

Tugann an tAire Sláinte cuairt ar ospidéal ina bhfuil an clár um sholáthar foirne sábháilte altranais á chur chun feidhme Thug Simon Harris, an tAire Sláinte, cuairt inniu (Déardaoin) ar Ospidéal Beaumont, atá ar cheann amháin de na trí ospidéal ina bhfuil an Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna á chur chun

Tá Éire le dul i mbun idirbheartaíochta leis an mBeilg, leis an Ísiltír, le Lucsamburg agus leis an Ostair maidir le praghsáil agus soláthar drugaí – an tAire Harris

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu (Dé Máirt) go bhfuil Éire le dul i mbun idirbheartaíochta leis an mBeilg, leis an Ísiltír, le Lucsamburg agus leis an Ostair maidir le praghsáil agus soláthar drugaí. Eiseoidh an tAire Litir Intinne chuig na hAirí Sláinte sna ceithre thír sin, rud lena gcuirfear in iúl go foirmiúil

Dea-scéala do leanaí agus do dhéagóirí a bhfuil diaibéiteas orthu – cead tugtha chun costais FreeStyle Libre, an córas bainistíochta glúcós fola, a aisíoc leo – Harris

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh an gcinneadh ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) costais FreeStyle Libre a aisíoc le leanaí agus le haosaigh óga. Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris, “Tá diaibéiteas ar bheagnach 190,000 duine in Éirinn. Is galar ainsealach a bhíonn deacair le bainistiú é. Mar

Fáiltíonn an tAire Harris roimh iarchur na gníomhaíochta tionsclaíche ag oibrithe alt 39

“Fáiltím roimh iarchur na gníomhaíochta tionsclaíche ag oibrithe alt 39 agus tá áthas orm nach gcuirfear isteach ar sheirbhísí. Cuireann gníomhaireachtaí alt 39 seirbhísí ríthábhachtacha ar fáil, go háirithe do na daoine is soghonta inár sochaí. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Comhdháil na gCeardchumann agus leis na ceardchumainn as a rannpháirtíocht agus leis

D’fháiltigh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí roimh fhoilsiú na tuarascála faireachais ar CPE ag an gcruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an dara cruinniú dhéag dá cuid a thionól inniu an 8 Feabhra 2018. Díríodh lena linn ar fhoilsiú na tuarascála faireachais ar CPE ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte, ar na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE agus ar an bhfaisnéis

Page 1/58