Ionad Nuachta

Seolann an tAire Byrne Creat Rannpháirtíochta Poiblí an Choiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, Creat Rannpháirtíochta Poiblí an Choiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil a sheoladh ar maidin sa Roinn Sláinte. Agus í ag tabhairt aitheasc os comhair na gcomhaltaí den Choiste agus ionadaithe othar, dúirt an tAire, “Tá lúcháir

Foilseacháin Sonrithe

Páipéar Beartais maidir le Foirceannadh Toirchis a Rialáil

D’fhoilsigh an Comhchoiste Oireachtais an Tuarascáil uaidh maidir leis an Ochtú Leasú ar an mBunreacht Dé Céadaoin an 20 Nollaig 2017.  Léiríodh sa Tuarascáil ón gCoiste an seasamh a bhí ag formhór na gcomhaltaí den Choiste. Tá seasaimh easaontacha agus taifid vótála leagtha amach in Aguisín 4 a ghabhann leis an Tuarascáil ón gCoiste. An

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Is é an Tionscadal Éire 2040 an tionscnamh beartais uileghabhálach atá i bhfeidhm ag an Rialtas chun tír níos fearr a chruthú dúinn go léir, ar tír í ina léireofar an taobh is fearr dúinn agus an cineál sochaí ba mhaith linn a bheith againn.

Déanfar mórchlár infheistíochta i mbonneagar sláinte a threorú trína aithint gur féidir na torthaí sláinte is fearr a bhaint amach trínár seirbhísí sláinte a athdhíriú i dtreo cúram príomhúil agus cúram pobail, áit ar féidir formhór na riachtanas sláinte atá ag daoine a chomhlíonadh sa cheantar áitiúil, agus géarchúram agus cúram éigeandála ar ardchaighdeán á gcur ar fáil in ospidéil ghéarmhíochaine chuí. 

Cuirfear 10.9 billiún euro ar fáil chun mórthionscadail agus mórchláir infheistíochta agus tionscnaimh thábhachtacha athchóirithe san earnáil sláinte a chistiú.

Féach Toradh Straitéiseach Náisiúnta 10 den Phlean Forbartha Náisiúnta 2018 – 2027 chun lánsonraí a fháil.”

Ár Comhpháirtithe