Preasráitis

Seolann an tAire Byrne an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin – Baineadh an líon is airde riamh de dheontóirí orgáin agus de thrasphlanduithe orgáin amach sa bhliain 2017

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin a sheoladh inniu (Dé Máirt) agus ghabh sí buíochas le Cumann Duán na hÉireann, atá ar bun le 40 bliain anuas, as an obair iontach a dhéanann sé chun feasacht a mhéadú ar

Seoltar comhairliúchán poiblí ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta a fhaigheann cistiú poiblí

Thar ceann an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a bunaíodh chun scrúdú a dhéanamh ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta a fhaigheann cistiú poiblí, sheol an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí inniu (an 26 Márta). Bainfidh an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách leas as na freagairtí don chomhairliúchán chun a scrúdú conas ba

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh cheapachán an Phríomhoifigigh Faisnéise nua in FSS

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé hAoine) roimh cheapachán an Ollaimh Martin Curley mar Phríomhoifigeach Faisnéise nua i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Ceapadh an tOllamh Curley tar éis feachtas earcaíochta oscailte a sheol an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Is ceapachán ríthábhachtach é seo maidir lenár mbonneagar ríomhsheirbhísí sláinte a fhorbairt

Fáiltíonn an tAire Harris roimh an méadú i rátaí glactha na Vacsaíne Papalómaivíris Dhaonna ach cuireann sé fainic faoin mbogás

Tá geall le beirt as gach triúr cailíní ag fáil na Vacsaíne Papalómaivíris Dhaonna D’fháiltigh Simon Harris, an tAire Sláinte, roimh an méadú i rátaí glactha na Vacsaíne Papalómaivíris Dhaonna (vacsaín HPV) agus roimh an bhfíric go bhfuil geall le beirt as gach triúr cailíní ag fáil na vacsaíne. Dheimhnigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gurb

Céim eile tógtha i dtreo gairm an chomhairleora agus an tsíciteiripeora a rialáil

Fáiltíonn an tAire roimh an gcinneadh ón Oireachtas na Rialacháin lena n-ainmnítear gairm an chomhairleora agus an tsíciteiripeora lena rialáil faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, a cheadú Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu (an 21 Márta) roimh an gcéim eile atá tógtha i dtreo gairm an chomhairleora agus an

Ráiteas ó Simon Harris, an tAire Sláinte, maidir le Conradh an Liachleachtóra Ghinearálta

D’athdhearbhaigh Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu (an 16 Márta) go bhfuil sé tiomanta do dhul i mbun idirchaidrimh go luath le hionadaithe do liachleachtóirí ginearálta maidir le hathchóiriú chonradh an liachleachtóra ghinearálta. “Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don ról tábhachtach a chomhlíonann liachleachtóirí ginearálta inár seirbhís sláinte agus béim a leagan ar a

Ordaíonn an tAire Sláinte athbhreithniú náisiúnta ar mhuirir pháirceála inár n-ospidéil

Tá FSS chun obair le grúpaí tathanta othar chun treoirlínte náisiúnta a cheapadh D’ordaigh Simon Harris, an tAire Sláinte, athbhreithniú náisiúnta ar mhuirir pháirceála inár n-ospidéil. Dúirt an tAire, “Chuaigh a lán othar agus grúpaí amhail Cumann Ailse na hÉireann i dteagmháil liom maidir le muirir pháirceála inár n-ospidéil agus maidir leis an ngá atá

Tionólann an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an 14ú cruinniú dá cuid

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an 14ú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 15 Márta 2018. Rinneadh plé le linn an chruinnithe ar na socruithe rialachais atá i bhfeidhm ar leibhéal oibríochtúil laistigh d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le haghaidh díriú ar chásanna CPE.  Rinne an grúpa plé

Page 2/60