Preasráitis

Seolann an tAire Catherine Byrne Luimneach Sláintiúil

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, Luimneach Sláintiúil a sheoladh go hoifigiúil inniu. Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ina ball den Líonra Náisiúnta um Chathracha agus Contaetha Sláintiúla anois, rud ar thionscnamh de chuid an chreata Éire Shláintiúil é. Is

Fáiltíonn an tAire Harris roimh chinntí na mball de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO) agus de Cheardchumann Dochtúirí na hÉireann (IMO)

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, roimh an gcinneadh a rinne na baill de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann vótáil i bhfabhar Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí tar éis do Choiste Feidhmiúcháin an Chumainn a mholadh go nglacfaí leis. Ag labhairt dó tar éis fhógairt an toraidh ar an mballóid, dúirt an

Seolann an tAire Daly Straitéis Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 2017-2022

Thug Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, aitheasc inniu ag seoladh Straitéis Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 2017-2022. Tá an dara ceann de Straitéis Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta á sheoladh tar éis chur chun feidhme rathúil an chéad cheann don tréimhse 2013-2016. Ba é Coiste

Seolann an tAire Daly Ceangal ar son na Beatha – Port Láirge

Rinne an tAire Daly, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an plean Ceangal ar son na Beatha – Port Láirge a sheoladh go hoifigiúil inniu. Tá an plean áitiúil sin bunaithe ar an bhfís chéanna agus ar na spriocanna, na cuspóirí agus na torthaí intomhaiste céanna mar atá leagtha amach sa

Óstálann Simon Harris, an tAire Sláinte, Comhphlé Sibhialta Uile-Oileáin ar impleachtaí an Bhreatimeachta do Chomhar Sláinte Trasteorann

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Comhphlé Sibhialta Uile-Oileáin a óstáil inniu (Dé hAoine) ar impleachtaí an Bhreatimeachta do Chomhar Sláinte Trasteorann. Tionóladh an t-imeacht comhairliúcháin le geallsealbhóirí i nDún Dealgan. Tá an t-imeacht mar chuid den phróiseas Comhphlé Shibhialta Uile-Oileáin ar bhunaigh an Rialtas é chun an comhrá is leithne is féidir a

Ráiteas ón Aire Harris faoin vacsaín HPV

Labhair an tAire Harris leis an Aire McGrath faoin tsaincheist seo inniu. Thug an tAire McGrath dearbhú don Aire Harris go bhfuil sé i bhfách leis an bhfeachtas nua chun tuismitheoirí a spreagadh leas a bhaint as an vacsaín HPV, ar rud é lena sábháiltear beathaí. Chuir sé fáilte roimh an bhfíric gurb é cuspóir

Mórchéim chun tosaigh do chúram sláinte na mban agus do chúram sláinte leanaí in Éirinn is ea deonú an cheada pleanála don Ospidéal nua Náisiúnta Máithreachais – an tAire Harris

Dúirt Simon Harris TD, an tAire Sláinte, gur mórchéim chun tosaigh do chúram sláinte na mban agus do chúram sláinte leanaí in Éirinn is ea an cinneadh ón mBord Pleanála chun cead pleanála a dheonú don Ospidéal nua Náisiúnta Máithreachais ar champas Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann. Dúirt an tAire, “Tá lúcháir orm gur thug an

Seolann an tAire Harris Clár Vacsaínithe HPV agus insíonn sé do chailleacha an uafáis fanacht amach as an scéal agus comhairle leighis a fhágáil faoi ghairmithe leighis

Ag labhairt dó inniu ag seoladh Chlár agus Fheachtas Faisnéise Vacsaínithe HPV (papalómaivíreas daonna) na Scoileanna don bhliain 2017/18 atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), dúirt Simon Harris gur cheart do chailleacha an uafáis fanacht amach as an scéal agus comhairle leighis maidir le HPV a fhágáil faoi ghairmithe leighis. Is é

Buaileann an tAire Harris leis an ngrúpa athbhreithnithe neamhspleách atá ag déanamh scrúdú ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i seirbhísí sláinte a fhaigheann cistiú poiblí

Bhuail Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu leis an ngrúpa athbhreithnithe neamhspleách a chuir an Rialtas ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha in oibriú na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta in Éirinn. Is iad an Dr Catherine Day (Cathaoirleach), an tOllamh Jane Grimson agus an tOllamh Deirdre

Page 1/50