Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris ainm an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin nua ar an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála

Tá áthas ar Simon Harris, an tAire Sláinte, a fhógairt go bhfuil an tUasal Liam Sloyan tar éis glacadh leis an ról mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF). Tagann an ceapachán sna sála ar phróiseas earcaíochta oscailte ar riar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é. Chuir John Horan, an Cathaoirleach

Tugann an chéad Fhóram Náisiúnta um Aosú Dearfach riamh deis do dhaoine scothaosta ról fiúntach a imirt ina bpobal féin a mhúnlú agus in athruithe a threorú – Tugann Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, aitheasc don chéad Fhóram Náisiúnta um Aosú Dearfach

Dúirt Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, inniu (Déardaoin) go dtugann an chéad Fhóram Náisiúnta um Aosú Dearfach riamh deis thábhachtach do dhaoine scothaosta ról fiúntach a imirt ina bpobal féin a mhúnlú agus sna hathruithe a theastaíonn sa tsochaí a threorú. Labhair an tAire McEntee inniu ag

Fógraíonn an tAire Harris ‘céim ríthábhachtach’ i dtreo an Chláir Rochtana Cannabais Mhíochaine – Cuirfidh Oideasóirí, Othair agus Cógaiseoirí treoir le chéile le haghaidh úsáid shábháilte cóireálacha cannabasbhunaithe d’othair cháilitheacha

Tar éis don Aire Sláinte an tuarascáil dar teideal ‘Cannabas a Úsáid chun Críocha Míochaine – Athbhreithniú Eolaíoch’ ón Údarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA) a fhoilsiú an 10 Feabhra, agus tar éis dó a fhógairt go mbunóidh sé Clár Rochtana Cannabais chun cóireálacha cannabasbhunaithe a chur ar fáil d’othair cháilitheacha, d’fhógair an tAire Simon Harris

Tá Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac le síniú isteach sa dlí ar mhaithe lena theacht i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair – Cuid de na hiarrachtaí chun Éire a dhéanamh saor ó thobac faoin mbliain 2025

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit, inniu (an Chéadaoin) go dtiocfadh an reachtaíocht le haghaidh pacáistiú caighdeánaithe tobac i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2017. Tagann sé sna sála ar shíniú an ordaithe tosach feidhme inniu (an Chéadaoin) ag an Aire Corcoran Kennedy le haghaidh fhorálacha pacáistithe chaighdeánaithe

Seolann an tAire Harris an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin

Tá an tAire ag dul ar aghaidh leis an gcomhairliúchán agus an reachtaíocht um rogha an diúltaithe Rinne Simon Harris TD, an tAire Stáit, seoladh inniu ar an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin agus ghabh sé buíochas le Cumann Duán na hÉireann as an obair iontach atá ar bun aige le roinnt mhaith blianta

Seolann an tAire Harris Comhairliúchán Poiblí maidir le beartais nua arb é is aidhm dóibh feabhas a chur ar róil altranais agus chnáimhseachais agus ar chonairí gairme sna réimsí sin

Rinne an tUas. Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus an Dr Siobhan O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, seoladh inniu ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis an dá dhréachtbheartas altranais agus cnáimhseachais seo a leanas: Beartas a Fhorbairt do Chleachtas Altranais agus Cnáimhseachais ar leibhéal Céimí, ar leibhéal Speisialtóra agus ar Ardleibhéal Freagairt Altranais agus

Seolann an tAire Corcoran Kennedy agus an tAire Breen comhairliúchán poiblí ar an gCreat um Ionad Sláintiúil Oibre faoi Éire Shláintiúil Cuid dhílis d’Éirinn atá sláintiúil iad ionaid shláintiúla oibre

Rinne Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, agus Pat Breen TD, an tAire d’Fhostaíocht agus Ghnóthais Bheaga, seoladh inniu (an Mháirt) ar chomhairliúchán poiblí ar Chreat nua um Ionad Sláintiúil Oibre. Leis an gcreat, cuirfear treoir ar fáil ar féidir í a chur in oiriúint d’aon ionad

Rinne an tUas. Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus an Dr Siobhan O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, seoladh inniu ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis an dá dhréachtbheartas altranais agus cnáimhseachais seo a leanas: Beartas a Fhorbairt do Chleachtas Altranais agus Cnáimhseachais ar leibhéal Céimí, ar leibhéal Speisialtóra agus ar Ardleibhéal Freagairt Altranais agus

Tá ról tábhachtach le himirt ag Eacnamaíocht Bhaile maidir le cabhrú le daoine óga saol sláintiúil inbhuanaithe a chaitheamh – an tAire Corcoran Kennedy

  Osclaíonn an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte mórchomhdháil maidir le hEacnamaíocht Bhaile – Stíleanna Maireachtála Inbhuanaithe Sláintiúla: Beartas, Oideolaíocht agus Cleachtas D’oscail Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, mórchomhdháil idirnáisiúnta inniu (Dé hAoine an 24 Márta 2017) maidir le hEacnamaíocht

Page 1/43