Preasráitis

Osclaíonn an tAire McGrath Comhdháil an Ardáin Náisiúnta Féintathantóirí

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, Comhdháil an Ardáin Náisiúnta Féintathantóirí don bhliain 2017 a oscailt go hoifigiúil inniu. Ag oscailt na Comhdhála dó, ghabh an tAire buíochas leis an eagraíocht as an obair an-tábhachtach a dhéanann sí. Is obair é sin “a chinntíonn, dar le heispéireas a cuid ball

Téann an tUas. Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus na baill den Chomhairle Chomhairleach don Ógra i bpáirt leis an Uas. Enda Kenny TD, an Taoiseach, chun an bhunchloch a mhúnlú le haghaidh an ospidéil nua do leanaí

Déanfar lámhphrionta an Taoisigh agus lámhphriontaí úsáideoirí reatha agus iar-úsáideoirí na seirbhísí ospidéil do leanaí a chur ar áireamh i mbunsraitheanna an ospidéil nua do leanaí Rinne an Taoiseach Enda Kenny TD an bhunchloch a mhúnlú inniu le haghaidh an ospidéil nua do leanaí i dteannta Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus na mball

Buaileann an tAire Harris leis an gCoimisinéir Andriukaitis chun saincheisteanna sláinte Eorpacha a phlé

Chuir an tAire Harris fáilte inniu, an 23 Bealtaine, roimh Vytenis Andriukaitis, Coimisinéir AE um Shláinte agus Sábháilteacht Bia, agus é ag tabhairt cuairt ar Theach Laighean le haghaidh cruinniú ina bpléifí saincheisteanna sláinte lena mbaineann tábhacht d’Éirinn agus don Eoraip. Labhair an tAire Harris leis an gCoimisinéir Andriukaitis faoi ábhair imní agus tosaíochtaí maidir

Fógraíonn an tAire Harris comhairliúchán poiblí ar Bheartas nua maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Comhairliúchán Poiblí a fhógairt inniu ar Bheartas náisiúnta maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant a fhorbairt. Is é aidhm an bheartais feabhas a chur ar an dóigh a bhfreagraíonn an tseirbhís sláinte do ghearáin agus dul chun cinn a dhéanamh ar ghealltanas a tugadh

Labhraíonn an tAire Simon Harris os comhair na Comhdhála maidir le Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais sa Chleachtas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath

Dhearbhaigh Simon Harris, an tAire Sláinte, arís eile inniu go bhfuil sé tiomanta do 1,208 nduine bhreise d’altraí agus de chnáimhsigh a earcú agus a choinneáil sa bhliain 2017, agus é ag labhairt ag an gComhdháil maidir le Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais sa Chleachtas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu. Tá an Chomhdháil á reáchtáil

Page 1/46