Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris seoladh an phróisis earcaíochta le haghaidh Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh chuig Oifig an Chláir Sláintecare

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, seoladh an phróisis earcaíochta don ról mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Oifig an Chláir Sláintecare inniu. Tagann sé sin sna sála ar an ngealltanas a thug an tAire go dtabharfaí faoi chlár an-suntasach athchóirithe sláinte bunaithe ar an tuarascáil Sláintecare a d’fhoilsigh an Coiste Oireachtais um Chúram Sláinte sa

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh an gceadú ón Aontas Eorpach le haghaidh ORKAMBI a chur ar fáil do leanaí idir 6-11 bliain d’aois a bhfuil Fiobróis Chisteach orthu

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh an bhfógairt ó Vertex Pharmaceuticals go bhfuil ceadú ón Aontas Eorpach faighte aige le haghaidh ORKAMBI a chur ar fáil do leanaí idir 6-11 bliain d’aois a bhfuil Fiobróis Chisteach orthu. Tá ORKAMBI ceadúnaithe cheana féin d’othair atá 12 bhliain d’aois nó níos sine agus aisíoctar

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an 9ú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an naoú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 04 Eanáir 2018. Díríodh lena linn ar an eolas is déanaí a fháil ón bhFoireann Cur Chun Feidhme, ar bhallraíocht agus obair an tSainghrúpa agus ar na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta

Ráiteas ón Aire Simon Harris

“Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt an athuair don dianobair atá á déanamh ag baill foirne ar fud na seirbhíse sláinte agus do na dálaí crua ar gá d’othair déileáil leo mar gheall ar an ardbhrú atá ar ár rannóga éigeandála faoi láthair. “Tháinig mé le chéile le baill foirne shinsearacha sa Roinn Sláinte arís

Ráiteas ón Aire Harrris

“Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine atá ag obair sa tseirbhís sláinte faoi láthair, d’ainneoin na dtosca doiligh atá ann. Ba mhaith liom a chur in iúl dóibh agus d’othair go gcuirfear an-dua agus acmhainní suntasacha isteach chun go bhfeabhsófar an staid reatha. Beidh na seachtainí beaga

Foilsíonn an Roinn Sláinte ‘Health in Ireland: Key Trends 2017’

Rinne an Roinn Sláinte an 10ú heagrán de Health in Ireland: Key Trends 2017 a fhoilsiú inniu (Déardaoin). Tugtar sa tuarascáil Health in Ireland: Key Trends léargas dúinn ar threochtaí sa déimeagrafaic, i sláinte an daonra, i gcúram ospidéil agus cúram príomhúil, agus i bhfostaíocht agus caiteachas sa tseirbhís sláinte. Tarraingítear aird sa tuarascáil sin

Cuireann an tAire Byrne fáilte roimh na torthaí atá ar staidéar ar úsáid fhadhbach codlaidíneach in Éirinn, ina léirítear go bhfuil laghdú tagtha ar an líon daoine óga atá ag tosú ar chodlaidínigh a úsáid

Tá Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, tar éis fáilte a chur roimh na torthaí atá ar staidéar ar úsáid codlaidíneach in Éirinn don tréimhse 2011-2014, ina dtugtar le fios gur ar leibhéal seasta go fóill atá na rátaí foriomlána leitheadúlachta maidir

Page 1/57