Preasráitis

Fáiltíonn an Rialtas roimh fhormheas an Choimisiúin Eorpaigh i leith na Cánach ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe

Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, agus Paschal Donohoe TD, an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, d’fháiltigh siad inniu (Dé Máirt) roimh an gcinneadh ón gCoimisiún Eorpach nach ionann agus Státchabhair an cháin atá le forchur ar dheochanna siúcra-mhilsithe.

Freastalaíonn an tAire Daly ar Chruinniú Aireachta de chuid Earnáil Oibre Cuimsithe Shóisialta de chuid Chomhairle na Breataine-na hÉireann

Jim Daly TD, an tAire Stáit ar a bhfuil Freagracht Speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fhreastail sé inniu ar an seachtú cruinniú aireachta de chuid earnáil oibre Cuimsithe Shóisialta Chomhairle na Breataine-na hÉireann i nDún Éideann. Ba é cuspóir an chruinnithe plé a dhéanamh ar na dúshláin a dtéann cúramóirí i ngleic leo ar

Seoladh na Seachtaine Scoile Gníomhaí 2018 agus an Chosáin Scoile Gníomhaí

Déardaoin an 19 Aibreán – Chuir an Taoiseach Leo Varadkar agus an tAire Richard Bruton, an tAire Simon Harris agus an tAire Catherine Byrne fáilte inniu roimh an tSeachtain Scoile Gníomhaí 2018 agus roimh thabhairt isteach an Chosáin Scoile Gníomhaí. Le linn na Seachtaine Scoile Gníomhaí (23-27 Aibreán), tabharfar deis do scoileanna ar fud na

Tionólann an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an 15ú cruinniú dá cuid

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an 15ú cruinniú dá cuid a thionól an 12 Aibreán 2018. Le linn an chruinnithe, fuarthas an t-eolas is deireanaí ó Fhoireann Cur Chun Feidhme Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Tuarascáil Faireachais is déanaí ar CPE ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte,

Foilsíonn an tAire Harris Plean Gníomhaíochta chun an líon othar atá ag feitheamh le hobráid nó gnáthamh ospidéil a laghdú

Tairgfidh NTPF cóireáil do gach othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le ceann amháin de roinnt gnáthamh ardéilimh – lena n-áirítear gnáthamh catarachta, athsholáthar cromáin nó glúine, céislíneachtóime agus ionscópacht D’fhoilsigh Simon Harris, an tAire Sláinte, Plean Gníomhaíochta nua inniu chun an líon othar atá ag feitheamh le hobráid nó gnáthamh

Faigheann an tAire Harris ceadú ón Rialtas le haghaidh reachtaíocht a dhréachtú lena dtabharfar cúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce do níos mó ná 14,000 cúramóir

Fuair Simon Harris, an tAire Sláinte, le haghaidh reachtaíocht a dhréachtú lena dtabharfar cúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce do níos mó ná 14,000 cúramóir. Dréachtóidh an Roinn Sláinte an Scéim Ghinearálta/na Ceannteidil Bhille anois chun foráil a dhéanamh sa dlí don incháilitheacht do sheirbhísí liachleachtóirí ginearálta gan táille a leathnú chuig gach duine atá

Baineann Éire an milliúnú rith páirce amach

Maidin Dé Sathairn (an 7 Aibreán), déanfaidh rannpháirtithe i bpáirceanna agus spásanna oscailte ar fud na tíre an milliúnú rith páirce in Éirinn a cheiliúradh. Eagraíonn parkrun rití amaithe 5 km saor in aisce gach seachtain, ar rití iad a bhíonn ar oscailt agus inrochtana do gach duine. Cuireadh parkrun Ireland ar bun i mí na

Seolann an tAire Harris Comhairliúchán Poiblí ar Ailíniú Geografach Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, seoladh inniu (Déardaoin) ar Chomhairliúchán Poiblí ar Ailíniú Geografach Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal. Sa chomhairliúchán, atá mar chuid de chur chun feidhme na Tuarascála SláinteCare, iarrtar tuairimí faoi na socruithe eagrúcháin a theastaíonn chun tacú le samhail cúraim atá comhtháite agus dírithe ar an othar. Dúirt

Page 1/60