Preasráitis

Ráiteas ón Aire McGrath maidir leis an Tuarascáil Eatramhach ón gCoimisiún Imscrúdúcháin (Nithe ábhartha a bhaineann le seirbhís do dhaoine faoi mhíchumas san Oirdheisceart agus nithe gaolmhara)

Chuir Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, fáilte inniu roimh fhoilsiú na Tuarascála Eatramhaí ón gCoimisiún Imscrúdúcháin (Nithe ábhartha a bhaineann le seirbhís do dhaoine faoi mhíchumas san Oirdheisceart agus nithe gaolmhara). Bunaíodh an Coimisiún an 21 Márta 2017. Tá téarmaí tagartha an Choimisiúin ar fáil lena léamh ag http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2017/03/Commission-of-Investigation-Terms-of-Reference-FINAL.pdf Ceanglaítear

Iarrann an tAire Harris go ndéanfaí bunathrú nuálach ar an bhfórsa saothair sláinte

Agus é ag iarraidh réitigh nuálacha chun an fórsa saothair sláinte a leathnú agus a bhunathrú, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Ceathrú Fóram Domhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte (http://hrhforum2017.ie) a oscailt go hoifigiúil inniu. Meastar go mbeidh suas le 18 milliún oibrí sláinte in easnamh ar fud an domhain faoin mbliain

Foilsiú an Mheasúnaithe Teicneolaíochta Sláinte: Meastóireacht a dhéanamh ar Roghanna Cóireála agus Aistrithe atá ar fáil d’Othair óna dteastaíonn aistriú Thosaíocht a hAon chuig an Ríocht Aontaithe

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh fhoilsiú an Mheasúnaithe Teicneolaíochta Sláinte ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) ina ndéantar meastóireacht ar na roghanna cóireála agus aistrithe atá ar fáil d’othair óna dteastaíonn aistriú Thosaíocht 1 chuig an Ríocht Aontaithe. Tháinig dúshláin don soláthar seirbhísí aer-otharchairr do na

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an dara cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an dara cruinniú dá cuid a thionól inniu an 09 Samhain 2017. Dúirt an Dr Tony Holohan, an Príomhoifigeach Míochaine, “Díreoidh an grúpa ar dtús ar fhaisnéis a bhailiú chun a shainaithint cén cleachtas a ghlactar in Éirinn faoi láthair i leith faireachas

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh an laghdú eile atá tagtha ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh le gnáthaimh agus le coinní othar seachtrach araon

– Laghdú 2,143 dhuine tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le gnáthaimh – Laghdú 788 nduine tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le coinní othar seachtrach Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé Céadaoin) roimh an bhfíric go bhfuil laghdú eile tagtha ar an líon iomlán othar atá ag

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh an laghdú ar mhinicíocht na hailse agus ar rátaí mortlaíochta ailse

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé Máirt) roimh fhoilsiú na Tuarascála Bliantúla ón gClárlann Náisiúnta Ailse. Tugtar sonraí sa tuarascáil faoi mhinicíocht na hailse, faoi rátaí mortlaíochta ailse agus faoi rátaí marthanais ailse in Éirinn don tréimhse 1994-2015.  Thug an tAire aitheantas d’obair na Clárlainne agus don rannchuidiú atá déanta aici

Seolann an tAire Harris agus an tAire Creed Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Michael Creed TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, chéad Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 a sheoladh inniu (Dé Céadaoin) faoi chur chuige ‘an Aon Sláinte Amháin’. Is ionann seoladh an phlean agus an chéad mhórbheart eile i gcomhrac na

Page 1/53