Preasráitis

Faigheann an tAire Harris agus an tAire Creed cead ón Rialtas chun chéad Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach a thabhairt isteach don tréimhse 2017-2020

Faigheann an tAire Harris agus an tAire Creed cead ón Rialtas chun chéad Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach a thabhairt isteach don tréimhse 2017-2020 Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Michael Creed TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, tar éis cead a fháil ón Rialtas chun

Seolann an Taoiseach an straitéis “Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú – freagairt atá faoi stiúir ag an tsláinte i leith úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025

Chuaigh an Taoiseach Leo Varadkar i bpáirt le Simon Harris, an tAire Sláinte, agus le Catherine Byrne, an tAire Stáit, inniu chun an straitéis “Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú – freagairt atá faoi stiúir ag an tsláinte i leith úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025” a sheoladh. Leagtar amach sa straitéis “Dochar a

Deimhníonn an tAire Daly bunú an Chomhchoiste um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí

Chomhaontaigh an Dáil inniu chun Comhchoiste nua um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí a bhunú. Féachfaidh an Comhchoiste le comhaontú traspháirtí a bhaint amach ar fhís fhadtéarmach aonair do chúram meabhairshláinte a chur chun feidhme agus ar threo an bheartais mheabhairshláinte in Éirinn. Agus é ag fógairt bhunú an Choiste nua, dúirt an tUas. Jim Daly

Cuireann an tAire Daly fáilte roimh fhoilsiú na tuarascála maidir leis an Athbhreithniú Fianaise ar Fhís don Athrú agus roimh cheapadh an Chathaoirligh ar an nGrúpa Maoirseachta

Chuir Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, fáilte inniu roimh fhoilsiú na tuarascála maidir leis an Athbhreithniú Fianaise ar Fhís don Athrú. Chuir sé fáilte freisin roimh cheapadh an Uas. Hugh Kane chuig an ról mar Chathaoirleach ar an nGrúpa Maoirseachta, rud a bhfuil sé de dhualgas air maoirseacht a dhéanamh

Faigheann an tAire Harris cead chun dul ar aghaidh le reachtaíocht lena bhforálfar do chóras toilithe rogha an diúltaithe le haghaidh deonú orgán

Ceadaíonn an Rialtas dréachtú an Bhille um Fhíocháin Dhaonna Reáchtálfar comhairliúchán poiblí ar an ábhar roimh dheireadh an tsamhraidh   D’fhógair an tAire Harris inniu (Dé Máirt) gur cheadaigh an Rialtas ullmhú na Scéime Ginearálta agus na gCeannteideal le haghaidh Bille um Fhíocháin Dhaonna, rud a fhágann gur féidir leis dul ar aghaidh le reachtaíocht

Fógraíonn an tAire Harris go bhfuil píosa suntasach taighde ina chuid thábhachtach de dhul i ngleic leis an éagothroime inscne i seirbhís sláinte na hÉireann

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu roimh thuarascáil a d’fhoilsigh an Mheitheal um Éagsúlacht Inscne de chuid Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn. Leagtar béim sa tuarascáil ar na bacainní atá ar mhná agus iad ag iarraidh tabhairt faoi ghairmeacha máinliachta agus dul chun cinn a dhéanamh orthu. D’athbhreithnigh an Mheitheal raon leathan

Fógraíonn an tAire Harris agus an tAire Daly go bhfuiltear ag oscailt Comhairliúchán Poiblí ar Sheirbhísí Cúram Baile

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fhógair siad inniu go bhfuiltear ag oscailt comhairliúchán poiblí ar sheirbhísí cúram baile.  Tá an comhairliúchán a dhéanamh chun cabhrú le scéim reachtúil nua agus córas rialála nua a fhorbairt le haghaidh seirbhísí cúram

Seolann Simon Harris, an tAire Sláinte, an Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

Is é an aidhm atá leis an bplean uaillmhianach 10 mbliana rátaí marthanais a bheidh i measc na gceann is airde san Eoraip a bhaint amach trí dhíriú ar chosc, ar luathdhiagnóisiú, ar chóireáil agus ar cháilíocht na beatha #cancerstrategy17 Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, an leagan nua de Straitéis Náisiúnta Ailse na hÉireann a

Tá sé tábhachtach go ndéantar breithniú iomlán ar thuarascáil an Tionóil Saoránach ar an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, dar leis an Aire Harris

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte, go bhfuil sé tábhachtach go ndéantar breithniú iomlán ar thuarascáil deiridh an Tionóil Saoránach ar an Ochtú Leasú ar an mBunreacht. Foilsíodh an tuarascáil inniu. Dúirt an tAire Harris: “Bhunaigh an Rialtas an Tionól Saoránach ar aon dul leis an ngealltanas a thug sé sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta

Page 1/48