Clár Fógraí

Athcheapadh chuig an mBord Árachais Sláinte Dheonach

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar an Voluntary Health Insurance Board. An tUasal Celine Fitzgerald – ón 22 Feabhra 2018 go dtí an 21 Feabhra 2020 Tháinig Celine Fitzgerald ar an mBord in 2010, is comhairleoir bainistíochta í a chuireann seirbhísí ar fáil thar raon earnálacha.

Ceapacháin ar Bhord Ghrúpa Ospidéil an Deiscirt/an Iardheiscirt

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar Chathaoirleach ar Bhord Ghrúpa Ospidéil an Deiscirt/an Iardheiscirt.  Tá feidhm ag an gceapachán seo ón 30 Samhain 2017 go dtí an 29 Samhain 2020. An tOllamh Geraldine McCarthy, Cathaoirleach Tá an tOllamh McCarthy ina Ollamh Emeritus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Tá

Ceapachán ar Bhord Clárúchán na bhFisiteiripeoirí

Tá an duine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris, T.D, mar chomhalta ar Bhord Clárúchán na bhFisiteiripeoirí.  Maireann an ceapachán ón 11ú Nollaig 2017 go dtí an 10ú Nollaig 2020. An Dr. Carol-Anne Murphy – Beathaisnéis Tá an Dr Murphy ina léachtóir faoi láthair i Roinn na dTeiripí Cliniciúla in Ollscoil Luimnigh,

Ceapacháin ar an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Tá an duine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte Simon Harris T.D, mar chomhalta ar an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU). Mairfidh an ceapachán seo ón 11ú Nollaig 2017 go dtí an 20ú Márta 2021. An tOllamh Emeritus Fred Powell – Beathaisnéis Bhí Fred Powell, B.Sc (Soc), M.A, M.Soc.Sc, Ph.D

Ceapachán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Ar ainmniúchán an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) tá an duine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris TD, mar chomhalta ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).  Mairfidh an ceapachán seo ón 15 Feabhra 2018 go dtí an 14 Feabhra 2022.    Kathleen Lombard Tá Kathleen ina Rúnaí Boird

Ceapacháin chuig Bhord Ghrúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta

Mar thoradh ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), tá na daoine seo a leanas ceaptha/athcheaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris T.D., mar bhaill de Bhord Ghrúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta. Tá feidhm leis na ceapacháin seo ón 5 Nollaig 2017 go dtí an 4 Nollaig 2020. Mary Dunne, Uas. Tá

Ceapacháin leis an mBord Taighde Sláinte

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar an mBord Taighde Sláinte. Tá feidhm ag na ceapacháin seo ón 18 Eanáir 2018 go dtí an 17 Eanáir 2023. An tOllamh Tom Fahey Ollamh le Cleachtas Ginearálta in

Ceapacháin chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann (IBTS)

Tá na daoine seo a leanas athcheaptha ag an Aire Sláinte, T.D., mar bhaill de Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann le feidhm ón 20 Eanáir 2018 go dtí 19 Eanáir 2021. Linda Hickey, Uas. Tá Linda Hickey, Uas. B.B.S. ina Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin Neamhspleách ag Kingspan Group plc ón 1 Meitheamh 2013. Is stocbhróicéir cláraithe í

Ceapacháin chuig Bord Ghrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann

Mar thoradh ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), tá na daoine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris T.D., mar bhaill de Bhord Ghrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann. Tá feidhm leis na ceapacháin seo ón 29 Nollaig 2017 do théarma trí bliana. Gerard Gray, Uas. Tá sé ina

Ceapachán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI)  

  Tar éis a dToghcháin, ceap/athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).  Mairfidh na ceapacháin seo ón 6 Nollaig 2017 go dtí an 14 Feabhra 2022. Eileen Kelly Tá Eileen ina hAltra Bainisteora Cliniciúil ag obair ar bharda 20 leaba

Page 2/3