Clár Fógraí

Oibleagáidí tuairiscithe faoin Treoir um Tháirgí Tobac, Uimh. 2014/40/AE

Fógra don Tionscal – Márta 2016 Faoi Airteagail 5 agus 20 de Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014[1] maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE,

Táillí oideas tarscaoilte le haghaidh iarrthóirí tearmainn

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis rialacháin a shíniú lena ndíolmhaítear iarrthóirí tearmainn atá ag maireachtáil faoi sholáthar díreach ón táille oideas a ghearrtar ar shealbhóirí cárta liachta. Dúirt an tAire Varadkar go mbainfidh an díolúine sin “cuid den ualach airgeadais atá ar dhaoine atá ag maireachtáil faoi sholáthar díreach, daoine a raibh

THE SURGICAL SYMPHYSIOTOMY PAYMENT SCHEME

THE SURGICAL SYMPHYSIOTOMY PAYMENT SCHEME INVITES APPLICATIONS FROM WOMEN WHO COME WITHIN THE TERMS OF THE SCHEME. On 1 July 2014, Government approved the establishment of a Scheme to provide ex-gratia payments to women who underwent a surgical symphysiotomy in any hospital in the State between 1940 and 1990. It is estimated that there are