Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Clárúcháin um Chúram Sóisialta

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúram Sóisialta.  Tá feidhm ag na ceapacháin seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 12 Aibreán 2018 go dtí an 11 Aibreán 2021. An Dr Catherine Carty Thosaigh an Dr Carty ag obair mar oibrí cúram

Ceapadh don Bhord Clárú Fisiteiripeoirí

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta na comhaltaí neamhghairmiúla seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí le feidhm ón 20 Bealtaine 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022. An tUasal Miriam O’Callaghan

Ceapacháin chuig an mBord Clárúcháin Radagrafaíochta

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta na comhaltaí neamhghairmiúla seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radagrafaithe le feidhm ón 17 Aibreán 2018 go dtí an 23 Eanáir 2022. An tUasal Carmel

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU)

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta na comhaltaí neamhghairmiúla seo a leanas mar chomhaltaí ar Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta (CORU) le feidhm ón 17 Aibreán 2018 go dtí an 20 Márta 2021.

Cathaoirleach Ceaptha ar Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an tUasal Martin Higgins mar Chathaoirleach ar Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann. Tá feidhm ag an gceapacháin ón 21 Feabhra 2018 go dtí an 20 Feabhra 2023. Chaith an tUasal Martin Higgins 20 bliain ag obair mar

Ceapacháin do Bhord Grúpa Ospidéil an RCSI

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Ghrúpa Ospidéil RCSI.  Tá feidhm ag na ceapacháin seo ón 29 Nollaig 2017 ar feadh téarma trí bliana. An tOllamh Helen Roche Tá an tOllamh Helen Roche ina hOllamh

Ceapachán chuig an mBinse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus HIV

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar Chathaoirleach ar an mBinse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus HIV.  Tá feidhm ag an gceapachán seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 10 Márta 2018 go dtí an 9 Márta 2021. An tUasal Karen O’Driscoll (Cathaoirleach) Ceapadh an tUasal O’Driscoll

Ceapachán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI)

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).   Tá feidhm ag an gceapachán seo ón 8 Márta 2018 go dtí an 5 Nollaig 2022.  An tUasal Elaine Cassidy Tá taithí leathan

Ceapachán le Bord Clárúcháin na Radagrafaithe

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an tUasal Deirdre O’Keefe mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radagrafaithe do théarma ón 8 Márta 2018 go dtí an 23 Eanáir 2022. Tá níos nó ná 27 bliain de thaithí ag an Uasal Deirdre O’Keefe

Page 1/4