Nuachta

Preasráitis

Iarrann an tAire Simon Harris aighneachtaí don athbhreithniú ar sheirbhísí uathachais

D’iarr Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Déardaoin) ar dhaoine a bhfuil neamhord ar speictream an uathachais orthu, ar thuismitheoirí agus ar chliniceoirí aighneachtaí a thabhairt d’athbhreithniú atá á dhéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar na tacaí agus na seirbhísí atá ar fáil don neamhord ar speictream an uathachais. “Ba mhaith liom

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Oibleagáidí tuairiscithe faoin Treoir um Tháirgí Tobac, Uimh. 2014/40/AE

Fógra don Tionscal – Márta 2016 Faoi Airteagail 5 agus 20 de Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014[1] maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE,