Nuachta

Preasráitis

Ordaíonn an tAire Sláinte athbhreithniú náisiúnta ar mhuirir pháirceála inár n-ospidéil

Tá FSS chun obair le grúpaí tathanta othar chun treoirlínte náisiúnta a cheapadh D’ordaigh Simon Harris, an tAire Sláinte, athbhreithniú náisiúnta ar mhuirir pháirceála inár n-ospidéil. Dúirt an tAire, “Chuaigh a lán othar agus grúpaí amhail Cumann Ailse na hÉireann i dteagmháil liom maidir le muirir pháirceála inár n-ospidéil agus maidir leis an ngá atá

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Ceapacháin do Bhord Grúpa Ospidéil an RCSI

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Ghrúpa Ospidéil RCSI.  Tá feidhm ag na ceapacháin seo ón 29 Nollaig 2017 ar feadh téarma trí bliana. An tOllamh Helen Roche Tá an tOllamh Helen Roche ina hOllamh