Nuachta

Preasráitis

Plean nua ar bun chun an Straitéis Náisiúnta Máithreachais a chur chun feidhme agus chun a chinntiú go bhfaighidh mná, a mbabaí agus a dteaghlach cúram atá sábháilte, díniteach agus ar ardchaighdeán – an tAire Harris

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Plean Cur Chun Feidhme na Straitéise Náisiúnta Máithreachais ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a sheoladh inniu. Rinne sé an Clár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán a sheoladh go foirmiúil freisin. Cuireadh an Clár ar bun laistigh de FSS chun bainistiú, eagrú agus soláthar seirbhísí

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Oibleagáidí tuairiscithe faoin Treoir um Tháirgí Tobac, Uimh. 2014/40/AE

Fógra don Tionscal – Márta 2016 Faoi Airteagail 5 agus 20 de Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014[1] maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE,