Nuachta

Preasráitis

Óráid ó Simon Harris TD, an tAire Sláinte Seoladh an Doiciméid Vaccines for Life (“Vacsaíní ar feadh an tSaoil”)

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Cumann Cúram Sláinte Cógaisíochta na hÉireann as cuireadh a thabhairt dom freastal inniu ar sheoladh an doiciméid “Vacsaíní ar feadh an tSaoil”, ar foilseachán an-tábhachtach é. Is riachtanach go mbíonn faisnéis chruinn shoiléir againn faoi vacsaíní agus faoi na tairbhí a ghabhann leo. Mar sin, beidh an doiciméad

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Oibleagáidí tuairiscithe faoin Treoir um Tháirgí Tobac, Uimh. 2014/40/AE

Fógra don Tionscal – Márta 2016 Faoi Airteagail 5 agus 20 de Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014[1] maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE,