Nuachta

Preasráitis

Tugann an tAire Harris aitheasc os comhair an Choiste um Chúram Sláinte sa Todhchaí maidir le treo amach anseo an Bheartais Sláinte

Thug Simon Harris, an tAire Sláinte, aitheasc os comhair an Choiste um Chúram Sláinte sa Todhchaí inniu (Dé Céadaoin), áit ar leag sé amach a chuid tuairimí maidir le treo amach anseo an bheartais sláinte (féach an t-aitheasc iomlán thíos). “Bhí lúcháir orm an deis a fháil chun labhairt os comhair an Choiste inniu agus

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Oibleagáidí tuairiscithe faoin Treoir um Tháirgí Tobac, Uimh. 2014/40/AE

Fógra don Tionscal – Márta 2016 Faoi Airteagail 5 agus 20 de Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014[1] maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE,