Nuachta

Preasráitis

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an seachtú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an seachtú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 14 Nollaig 2017. Bhí an clár oibre agus an díospóireacht dírithe ar an anailís ar an staid reatha, ar na gníomhartha atá á ndéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun freastal ar othair atá

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Ceapachán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI)  

  Tar éis a dToghcháin, ceap/athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).  Mairfidh na ceapacháin seo ón 6 Nollaig 2017 go dtí an 14 Feabhra 2022. Eileen Kelly Tá Eileen ina hAltra Bainisteora Cliniciúil ag obair ar bharda 20 leaba