Nuachta

Preasráitis

A bhuí le tionscadal trialach um sholáthar foirne atá ar bun i mbardaí ospidéil, tá fíorthorthaí á mbaint amach maidir le haltraí a choinneáil, leis an líon ball foirne gníomhaireachta a laghdú agus le torthaí a fheabhsú d’othair

Fógraíonn Harris leathnú na scéime trialaí agus bronnadh cistiúcháin le haghaidh clár taighde trí bliana Tá sé fógartha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Dé Máirt) gurb amhlaidh, a bhuí leis an gCreat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna atá á bhfeidhmiú ar bhonn trialach i sé bharda ospidéil, go bhfuil

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Oibleagáidí tuairiscithe faoin Treoir um Tháirgí Tobac, Uimh. 2014/40/AE

Fógra don Tionscal – Márta 2016 Faoi Airteagail 5 agus 20 de Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014[1] maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE,