Naisc Úsáideacha

Is leathan agus casta atá an earnáil sláinte. Is ann do raon páirtithe leasmhara ag oibriú laistigh di. Tá liosta nasc nach bhfuil uileghabhálach le roinnt de na páirtithe leasmhara sin ar fáil thíos. Tá fáilte romhat páirtithe leasmhara eile a mholadh!

www.hse.ie

www.ntpf.ie

www.hiqa.ie

www.mhcirl.ie

www.medicalcouncil.ie

www.nursingboard.ie

www.coru.ie

www.pharmaceuticalsociety.ie

www.rcsi.ie

www.rcpi.ie

www.irishpsychiatry.ie

www.icgp.ie

www.dentist.ie

www.inmo.ie

www.stpatrickshosp.ie

www.imsn.ie

www.healthcomplaints.ie/

www.e-bug.eu

www.phecc.ie

www.healthpromotion.ie

www.medicalcard.ie