An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach

Is ionann an Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach agus gealltanas a tugadh i gClár an Rialtais a foilsíodh i mí Aibreáin 2013. Doiciméad ardleibhéil is ea an Straitéis, ina leagtar amach an fhís atá ag Éirinn do dhaoine atá ag aosú agus do dhaoine scothaosta agus na spriocanna agus na cuspóirí náisiúnta a theastaíonn chun aosú dearfach a chur chun cinn. Is beartas uileghabhálach trasrannach é agus beidh sé ar an treoirphlean do bheartas agus do sholáthar seirbhísí a bhaineann le haois ar fud an Rialtais sna blianta amach romhainn.

Tá Plean forfheidhmithe don Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach á chur le chéile faoi láthair agus is dóigh go bhfoilseofar é sa dara ráithe de 2014.

Cliceáil anseo chun amharc ar an Straitéis