Déan Teagmháil Linn

Má tá ceist agat, mholfaimis duit féachaint ar ár suíomh Gréasáin toisc gur féidir go bhfuil an fhaisnéis atá uait ar fáil ansin cheana féin.

Brabhsáil ár Liosta Beartas A-Z nó cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoi na Rannáin agus faoi na hAonaid dá bhfuil ár Rannán comhdhéanta.

Ionad Nuachta

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar an Ionad Nuachta chun an nuacht is déanaí a fháil faoin Roinn. Lean sinn ag Twitter @roinnslainte

Saoráil Faisnéise

Faoi mar atá amhlaidh i gcás na Ranna Rialtais uile, tá an Roinn Sláinte faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil

Faoi na rialacháin sin, tá tú i dteideal rochtain a fháil ar fhaisnéis chomhshaoil.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Oifigeach Rochtana

Is féidir le daoine faoi mhíchumas teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Rochtana, Patricia Rigney Uas. Is féidir leat ríomhphost a chur chuici ag Patricia_Rigney@health.gov.ie nó glaoch a chur uirthi ag (01) 635 4493.

De réir an Achta um Míchumas 2005, ní mór do chomhlachtaí poiblí Oifigigh Rochtana a cheapadh.

Gníomhaíonn Oifigigh Rochtana mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo úsáid a bhaint as seirbhísí a chuireann an comhlacht poiblí sin ar fáil. Tugann siad cúnamh agus treoir do dhaoine faoi mhíchumas, nó comhordaíonn siad soláthar an chúnaimh agus na treorach sin.

Seirbhís do Chustaiméirí

Mura féidir leat teacht ar an rud atá á lorg agat, is féidir leat ceist a chur orainn trí ríomhphost a chur chugainn ag info@health.gov.ie, trí scríobh chugainn ag an Aonad um Sheirbhísí do Chustaiméirí, An Roinn Sláinte, Teach Haicín, Baile Átha Cliath 2 nó trí ghlaoch a chur orainn ag (01) 635 3000.

Cloímid leis na Prionsabail um Sheirbhísí Ardchaighdeáin do Chustaiméirí trínár bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís Chustaiméara den Scoth agus trínár gCairt do Chustaiméirí.

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na seirbhísí sláinte poiblí go léir de chuid na hÉireann ar fáil in ospidéil agus i bpobail ar fud na tíre. Má tá ceist agat faoi do sheirbhísí sláinte, faoi do theidlíochtaí nó faoi conas seirbhísí sláinte nó seirbhísí sóisialta FSS a rochtain i do cheantar, cliceáil anseo.