Ionad Nuachta

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an 13ú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an 13ú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 22 Feabhra 2018. Rinneadh plé le linn an chruinnithe ar na socruithe rialachais atá i bhfeidhm ar leibhéal oibriochtúil laistigh d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le haghaidh díriú ar chásanna CPE. Cuireadh na figiúirí is

Foilseacháin Sonrithe

Cóid Chleachtais nua le haghaidh bia agus deochanna neamh-mheisciúla

Rinne an Rialtas ‘Meáchan Sláintiúil d’Éirinn – Beartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall, 2016 – 2025’ a cheadú agus a fhoilsiú sa bhliain 2016, rud ina leagtar síos sprioc shoiléir chun treochtaí murtaill a aisiompú. Ceann de phríomhghníomhartha an phlean is ea “Cód Cleachtais a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mheas maidir

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Is é an Tionscadal Éire 2040 an tionscnamh beartais uileghabhálach atá i bhfeidhm ag an Rialtas chun tír níos fearr a chruthú dúinn go léir, ar tír í ina léireofar an taobh is fearr dúinn agus an cineál sochaí ba mhaith linn a bheith againn.

Déanfar mórchlár infheistíochta i mbonneagar sláinte a threorú trína aithint gur féidir na torthaí sláinte is fearr a bhaint amach trínár seirbhísí sláinte a athdhíriú i dtreo cúram príomhúil agus cúram pobail, áit ar féidir formhór na riachtanas sláinte atá ag daoine a chomhlíonadh sa cheantar áitiúil, agus géarchúram agus cúram éigeandála ar ardchaighdeán á gcur ar fáil in ospidéil ghéarmhíochaine chuí. 

Cuirfear 10.9 billiún euro ar fáil chun mórthionscadail agus mórchláir infheistíochta agus tionscnaimh thábhachtacha athchóirithe san earnáil sláinte a chistiú.

Féach Toradh Straitéiseach Náisiúnta 10 den Phlean Forbartha Náisiúnta 2018 – 2027 chun lánsonraí a fháil.”

Ár Comhpháirtithe