Ionad Nuachta

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an seachtú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an seachtú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 14 Nollaig 2017. Bhí an clár oibre agus an díospóireacht dírithe ar an anailís ar an staid reatha, ar na gníomhartha atá á ndéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun freastal ar othair atá

Foilseacháin Sonrithe

An Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige

Bunaíodh an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige i ndiaidh gealltanas a bheith tugtha sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta chun ceannaireacht a thabhairt i réimse mheabhairshláinte na hóige agus chun feabhas a chur ar an mbealach a n-oibríonn na hearnálacha poiblí, príobháideacha, deonacha agus pobail le chéile chun meabhairshláinte agus folláine an aosa óig a

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

Is é an aidhm atá leis an bplean uaillmhianach 10 mbliana rátaí marthanais a bheidh i measc na gceann is airde san Eoraip a bhaint amach trí dhíriú ar chosc, ar luathdhiagnóisiú, ar chóireáil agus ar cháilíocht na beatha

Leagtar ceithre sprioc amach sa Straitéis, ar spriocanna iad a bheidh ríthábhachtach maidir le comhlíonadh na físe sin. Tá roinnt cuspóirí ag gabháil le gach sprioc freisin.

  • Ualach na hAilse a Laghdú;
  • An Cúram is Fearr is Féidir a Chur ar Fáil;
  • Rannpháirtíocht Othar agus Cáilíocht a mBeatha a Uasmhéadú; agus
  • Athrú a Chumasú agus a Áirithiú.

Liosta Beartas A – Z

Ár Comhpháirtithe