Ionad Nuachta

A bhuí le tionscadal trialach um sholáthar foirne atá ar bun i mbardaí ospidéil, tá fíorthorthaí á mbaint amach maidir le haltraí a choinneáil, leis an líon ball foirne gníomhaireachta a laghdú agus le torthaí a fheabhsú d’othair

Fógraíonn Harris leathnú na scéime trialaí agus bronnadh cistiúcháin le haghaidh clár taighde trí bliana Tá sé fógartha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Dé Máirt) gurb amhlaidh, a bhuí leis an gCreat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna atá á bhfeidhmiú ar bhonn trialach i sé bharda ospidéil, go bhfuil

Foilseacháin Sonrithe

Meáchan Sláintiúil D’Éirinn

Meáchan Sláintiúil D’Éirinn Beartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár n-Airí

Mr Simon Harris TD

An tAire Sláinte

Ár Comhpháirtithe