Ionad Nuachta

Seolann an tAire McEntee Ceangal ar son na Beatha – Straitéis don Mheán-Iarthar

Rinne an tAire McEntee Ceangal ar son na Beatha – Straitéis don Mheán-Iarthar a sheoladh ag Amharclann na Mílaoise, Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh, inniu. Tá an plean gníomhaíochta forfheidhmithe áitiúil sin bunaithe ar an bhfís chéanna agus ar na spriocanna, na cuspóirí agus na torthaí intomhaiste céanna mar atá leagtha amach sa straitéis náisiúnta dar teideal

Foilseacháin Sonrithe

Meáchan Sláintiúil D’Éirinn

Meáchan Sláintiúil D’Éirinn Beartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár n-Airí

Mr Simon Harris TD

An tAire Sláinte

Ár Comhpháirtithe