Ionad Nuachta

Freastalaíonn an tAire Daly ar Chruinniú Aireachta de chuid Earnáil Oibre Cuimsithe Shóisialta de chuid Chomhairle na Breataine-na hÉireann

Jim Daly TD, an tAire Stáit ar a bhfuil Freagracht Speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fhreastail sé inniu ar an seachtú cruinniú aireachta de chuid earnáil oibre Cuimsithe Shóisialta Chomhairle na Breataine-na hÉireann i nDún Éideann. Ba é cuspóir an chruinnithe plé a dhéanamh ar na dúshláin a dtéann cúramóirí i ngleic leo ar

Foilseacháin Sonrithe

Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta agus Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta in Éirinn 2018

An Tuarascáil Deiridh agus na Moltaí ón Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais Chuaigh an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais i mbun oibre i mí Mheán Fómhair 2014.  Is é príomhchuspóir an Tascfhórsa creataí a fhorbairt atá dírithe ar thacú le soláthar foirne sábháilte altranais agus

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Is é an Tionscadal Éire 2040 an tionscnamh beartais uileghabhálach atá i bhfeidhm ag an Rialtas chun tír níos fearr a chruthú dúinn go léir, ar tír í ina léireofar an taobh is fearr dúinn agus an cineál sochaí ba mhaith linn a bheith againn.

Déanfar mórchlár infheistíochta i mbonneagar sláinte a threorú trína aithint gur féidir na torthaí sláinte is fearr a bhaint amach trínár seirbhísí sláinte a athdhíriú i dtreo cúram príomhúil agus cúram pobail, áit ar féidir formhór na riachtanas sláinte atá ag daoine a chomhlíonadh sa cheantar áitiúil, agus géarchúram agus cúram éigeandála ar ardchaighdeán á gcur ar fáil in ospidéil ghéarmhíochaine chuí. 

Cuirfear 10.9 billiún euro ar fáil chun mórthionscadail agus mórchláir infheistíochta agus tionscnaimh thábhachtacha athchóirithe san earnáil sláinte a chistiú.

Féach Toradh Straitéiseach Náisiúnta 10 den Phlean Forbartha Náisiúnta 2018 – 2027 chun lánsonraí a fháil.”

Ár Comhpháirtithe