Ionad Nuachta

Iarrann an tAire Simon Harris aighneachtaí don athbhreithniú ar sheirbhísí uathachais

D’iarr Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Déardaoin) ar dhaoine a bhfuil neamhord ar speictream an uathachais orthu, ar thuismitheoirí agus ar chliniceoirí aighneachtaí a thabhairt d’athbhreithniú atá á dhéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar na tacaí agus na seirbhísí atá ar fáil don neamhord ar speictream an uathachais. “Ba mhaith liom

Foilseacháin Sonrithe

Meáchan Sláintiúil D’Éirinn

Meáchan Sláintiúil D’Éirinn Beartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár n-Airí

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

Is é an aidhm atá leis an bplean uaillmhianach 10 mbliana rátaí marthanais a bheidh i measc na gceann is airde san Eoraip a bhaint amach trí dhíriú ar chosc, ar luathdhiagnóisiú, ar chóireáil agus ar cháilíocht na beatha

Leagtar ceithre sprioc amach sa Straitéis, ar spriocanna iad a bheidh ríthábhachtach maidir le comhlíonadh na físe sin. Tá roinnt cuspóirí ag gabháil le gach sprioc freisin.

  • Ualach na hAilse a Laghdú;
  • An Cúram is Fearr is Féidir a Chur ar Fáil;
  • Rannpháirtíocht Othar agus Cáilíocht a mBeatha a Uasmhéadú; agus
  • Athrú a Chumasú agus a Áirithiú.

Liosta Beartas A – Z

Ár Comhpháirtithe