Ionad Nuachta

Plean nua ar bun chun an Straitéis Náisiúnta Máithreachais a chur chun feidhme agus chun a chinntiú go bhfaighidh mná, a mbabaí agus a dteaghlach cúram atá sábháilte, díniteach agus ar ardchaighdeán – an tAire Harris

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Plean Cur Chun Feidhme na Straitéise Náisiúnta Máithreachais ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a sheoladh inniu. Rinne sé an Clár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán a sheoladh go foirmiúil freisin. Cuireadh an Clár ar bun laistigh de FSS chun bainistiú, eagrú agus soláthar seirbhísí

Foilseacháin Sonrithe

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

Is é aidhm na Straitéise Náisiúnta Ailse 2017-2026 freastal ar riachtanais othar ailse in Éirinn thar an gcéad deich mbliana eile. Tá meardhul chun cinn déanta ó thaobh diagnóisic agus cóireálacha sláinte de cheana féin. Is é an cuspóir atá leis an straitéis a chinntiú go bhfreagróidh seirbhísí sláinte do na dúshláin agus do na deiseanna

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

Is é an aidhm atá leis an bplean uaillmhianach 10 mbliana rátaí marthanais a bheidh i measc na gceann is airde san Eoraip a bhaint amach trí dhíriú ar chosc, ar luathdhiagnóisiú, ar chóireáil agus ar cháilíocht na beatha

Leagtar ceithre sprioc amach sa Straitéis, ar spriocanna iad a bheidh ríthábhachtach maidir le comhlíonadh na físe sin. Tá roinnt cuspóirí ag gabháil le gach sprioc freisin.

  • Ualach na hAilse a Laghdú;
  • An Cúram is Fearr is Féidir a Chur ar Fáil;
  • Rannpháirtíocht Othar agus Cáilíocht a mBeatha a Uasmhéadú; agus
  • Athrú a Chumasú agus a Áirithiú.

Liosta Beartas A – Z

Ár Comhpháirtithe